CN

RENOVATION

WUZHEN ELECTRICAL FACTORY RENOVATION

Wuzhen Electrical Factory Renovation
TIME 2019
LOCATION TONGXIANG
CURRENT CONSTRUCTED
AREA 10,100m2

RENOVATION

ZHENJIANG STARLIGHT PLACE FACADE RENOVATION

TIME 2018
LOCATION ZHENJIANG
CURRENT CONSTRUCTED

RENOVATION

NANJING CHANGJIANG RD T BLOCK

Nanjing Changjiang RD T Block
TIME 2018
LOCATION NANJING
CURRENT PROJECT
AREA 16,500m2

RENOVATION

NANJING BEITING ALLEY OFFICE RENOVATION

Nanjing Beiting Alley Office Renovation
TIME 2016
LOCATION NANJING
CURRENT PROJECT
AREA 5,000m2

RENOVATION

CHONGQING 1862 NO.10 ARSENAL

Chongqing 1862 No.10 Arsenal
TIME 2014-2016
LOCATION CHONGQING
CURRENT PROJECT
AREA 175,000m2