CN

CIVIC&CULTURE

WUXI OFFICE PARK CANTEEN

TIME 2019-2021
LOCATION WUXI
CURRENT UNDER CONSTRUCTION
AREA 3,000m2

CIVIC&CULTURE

SUTONG BRIDGE ACHIVE

Sutong Bridge Archive
TIME 2019
LOCATION NANTONG
CURRENT UNDER CONSTRUCTION
AREA 1,500m2

CIVIC&CULTURE

WUXI YANGJIAO TOWN JIEZHOU VILLAGE TEA HOUSE

Wuxi Yangjian Town Jiezhou Village Tea House
TIME 2018
LOCATION WUXI
CURRENT UNDER CONSTRUCTION
AREA 120m2

CIVIC&CULTURE

TONGXIANG YOUTH ACTIVITY CENTER

Tongxiang Youth Activity Center
TIME 2018
LOCATION TONGXIANG
CURRENT PROJECT
AREA 16,120m2

CIVIC&CULTURE

NANJING MODERN AGRICULTURE SCIENCE AND INNOVATION PARK

Nanjing Modern Agriculture Science and Innovation Park
TIME 2018
LOCATION NANJING
CURRENT PROJECT
AREA 591,000m2

CIVIC&CULTURE

TAIAN NINGYANG LVJING MALL

Taian Ningyang Lvjing Mall
TIME 2016–2017
LOCATION TAIAN,SHANDONG
CURRENT CONSTRUCTED
AREA 151,000m2

CIVIC&CULTURE

YIXING GALLERY

Yixing Gallery
TIME 2016
LOCATION YIXING
CURRENT CONSTRUCTED
AREA 2,000m2

CIVIC&CULTURE

SHUDU CULTURAL AND ART CENTER

Shudu Cultural and Art Center
TIME 2016
LOCATION CHONGQING
CURRENT PROJECT
AREA 13,000m2